ADVIA 


 Individuální přístup  

Profesionální služby

Spolehlivost

Přínosné výsledky

Komplexní služby

ADVIA – Advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby. Advokáti advokátní kanceláře se zaměřují na obchodní, občanské a pracovní právo a dále zejména na trestní, rodinné, správní a mezinárodní právo. Zajišťujeme komplexní právní servis a daňový servis, zakládání a správu společností, zastupování před soudy a přípravu smluvní agendy.

ADVIA GROUP s.r.o.

Společnost poskytuje poradenské služby podnikatelským subjektům. Komplexní servis pro zadavatele i uchazeče při zadávání a účasti na veřejných zakázkách. Poradenství v dotačním financování. Služby podnikatelům spočívající ve službách virtuální kanceláře - sídlo firmy v Praze a realitní služby. 

ADVIA – Advokátní kancelář

je seskupením samostatných advokátů, jehož prostřednictvím jsou poskytovány v nadstandardní kvalitě komplexní právní služby. Představitelé advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práva a dalších oblastech poradenské činnosti.

Advokáti poskytují právní služby ve všech právních odvětvích jak fyzickým tak právnickým osobám, ve sporné i nesporné agendě. Poskytování právních služeb umožňuje rovněž spolupráce s daňovými poradci, notáři, znalci, tlumočníky, překladateli a dalšími advokáty.

Zájmy a potřeby klientů jsou vždy na prvním místě a jim je přizpůsoben rozsah a forma spolupráce, která může být poskytována v rámci jednotlivých případů a nebo permanentní právní služby.

Advokátní kancelář je vybavena všemi potřebnými technickými prostředky a právním informačním systémem.

Vzhledem k širokému okruhu oblastí, v nichž jsou právní služby poskytovány, se na advokátní kancelář obracejí jak klienti z České republiky, tak i ze zahraničí. Advokátní kancelář je schopna poskytování právní služby i v cizích jazycích, a to zejména v anglickém jazyce. V případě potřeby při řešení přeshraničních případů spolupracuje advokátní kancelář se zahraničními advokátními, daňovými a inkasními kancelářemi, se kterými má dlouhodobé zkušenosti ze vzájemné spolupráce. ADVIA – Advokátní kancelář je součástí mezinárodní sítě právních kanceláří AEA – European Association of Lawyers, která sdružuje advokátní kanceláře z celého světa.

Zakládající advokáti ADVIA – Advokátní kanceláře:

Mgr. Jindřich Hájek je advokátem zapsaným u České advokátní komory pod ev. č. 3020. Je členem České advokátní komory a v advokacii působí od roku 1996. Rovněž je likvidátorem obchodních společností a rozhodcem ad hoc.

JUDr. Ing. Daniel Srnec je advokátem zapsaným u České advokátní komory pod ev.č. 9867. Je členem České advokátní komory a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

ADVIA – Advokátní kancelář je advokátní kanceláří s rozšiřujícím se počtem advokátních koncipientů a spolupracujících advokátů, kteří společně vytváří dynamický a efektivní tým.


ADVIA GROUP s.r.o.

IČO: 272 23 116, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 105653

Vedení obchodní společnosti ADVIA GROUP s.r.o. je personálně shodné s vedením ADVIA – Advokátní kanceláře.

Společnost poskytuje komplexní servis pro zadavatele i pro uchazeče při zadávání a účasti na veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách. Při poskytování služeb v této oblasti společnost spolupracuje s významnými odborníky v oboru.

Společnost se dále zabývá poradenstvím v dotačním financování, a to především ze zdrojů Evropských společenství, zejména při zpracování projektových žádostí pro financování z dotačních programů a v souvisejících otázkách.

Společnost dále poskytuje podnikatelským subjektům poradenské a administrativní služby pod označením ADVIA Office Centre, které spočívají především v poskytnutí adresy pro umístění sídla obchodních společností a místa podnikání podnikatelů, zabezpečení přejímání a úschovy doručené pošty a další související administrativní služby (služby virtuální kanceláře).


V případě potřeby nás můžete kontaktovat:

ADVIA

Na Poříčí 1071/17
11000 Praha 1

The Czech Republic

Telefon: +420 222 313 040
Mobil: +420 777 857 758
Fax: +420222 313 048
Email: advia.info@email.cz